METODA STANDARD

Ze względu na wieloletnie doświadczenie i wysokie wyniki nauczania pozostajemy wierni metodzie komunikatywnej (STANDARD). Bazuje ona na podręczniku w tradycyjnej formie. Znajdziemy tu ćwiczenia gramatyczne, konwersacyjne oraz takie, które rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu (np. przez słuchanie gotowych nagrań i rozwiązywanie dołączonych do nich zadań), rozumienia tekstu (czytanie artykułów, a następnie odpowiadanie na dołączone do nich pytania) oraz rozwijające umiejętność pisania (produkowanie samodzielnych tekstów). Biorąc na siebie odpowiedzialność za jak najlepsze wyniki naszych uczniów na wszelkiego rodzaju egzaminach pisemnych nie możemy zrezygnować z tej metody. Ta metoda to niejako obowiązkowa baza, którą chętni mogą wzbogacić zajęciami Direct.

METODA DIRECT

Jest to metoda stawiająca nacisk na naukę mówienia w języku obcym (nazywana unowocześnionym Callanem). Dlatego uczeń przede wszystkim w krótkim czasie maksymalnie rozbudowuje zakres słownictwa. Przyswaja go sobie nieustannie używając nowych wyrażeń. Tylko wtedy, gdy wypowiadamy na głos nowe słówka zaczynamy ich w sposób naturalny używać. Zajęcia przypominają więc mini-konwersacje: lektor zadaje pytanie z nowym słowem, a słuchacz odpowiada używając go w naturalnym kontekście. Metoda oparta jest na dużej ilości powtórzeń. Powtórki materiału na każdej lekcji są kwintesencją metody i prowadzoną do podświadomego zapamiętania struktur.

Wiedza gramatyczna jest ograniczona do minimum. Po krótkim wprowadzeniu nowego materiału lektor zadaje pytania od razu używając nowej konstrukcji, a uczeń w swojej odpowiedzi ją stosuje. Na każdych zajęciach kilka minut poświęcanych jest rozwijaniu umiejętności czytania (studenci czytają wybraną lekcję z książki) i pisania (piszą dyktando). W ten sposób słuchacze bardzo szybko rozwijają podstawowe umiejętności językowe ze szczególnym naciskiem na umiejętność porozumiewania się.
Najważniejsze zalety Metody Direct to:

  • język obcy używany przez uczniów podczas całych zajęć z wyłączeniem tłumaczeń w języku ojczystym
  • do każdego podręcznika jest dołączona płytka CD z nagranym całym materiałem, co bardzo ułatwia samodzielną naukę poza zajęciami i korektę wymowy
  • uczniowie korzystający z tej metody mają bezpośredni dostęp do platformy internetowej, a w niej 4000 słówek, 100 dyktand, 650 ćwiczeń 24h na dobę

Zajęcia tylko i wyłącznie za pomocą metody Direct, polecamy osobom dorosłym, dla których najważniejsza jest ustna komunikacjia w danym języku i niejako nie ma czasu lub potrzeby na zgłębianie innych umiejętności językowych.