Naszym celem jest, aby nasza szkoła była NAJLEPSZA.
Robimy wszystko, aby była to szkoła,
w której NIE MA PORAŻEK.
Szkoła, którą wszyscy uczniowie kończą zadowoleni
i przekonani o własnej wartości,
dzięki której MOGĄ STAĆ SIĘ KIMKOLWIEK ZECHCĄ.
Staramy się, aby nasza szkoła była miejscem najlepszej ZABAWY,
gdyż nauka jest najbardziej efektywna wówczas,
kiedy sprawia RADOŚĆ.
Chcemy, abyś bez względu na miejsce i czas, zawsze czuł się
OK!
Przyjdź i zobacz jak wiele można się nauczyć BEZ WYSIŁKU!

TRZEBA TYLKO CHCIEĆ!

 

Koncepcja szkoły
Koncepcja szkoły oparta jest na kilku prostych zasadach, z których najważniejsze to:

  • indywidualne podejście do potrzeb każdego słuchacza
  • współpraca wyłącznie z lektorami posiadającymi pełne kwalifikacje językowe i pedagogiczne, mającymi dobry kontakt ze słuchaczami i lubiącymi swoją pracę

Metody dydaktyczne
Nasi lektorzy stosują szereg różnorodnych technik pracy ze słuchaczami, które sprawiają, że zajęcia są jednocześnie ciekawe i skuteczne. Odgrywanie ról (tzw. role-play), gry i zabawy językowe, dyskusje sprowokowane przez bodźce wzrokowe i słuchowe (obrazy, zdjęcia, fragmenty filmów, muzyka, teksty audio), ale także nauka gramatyki - wszystkie te elementy mają służyć jednemu celowi - nauczyć słuchacza poprawnej komunikacji w języku angielskim. Komunikacja oznacza opanowanie czterech podstawowych umiejętności językowych: mówienia, rozumienia, pisania i czytania. Takie podejście do nauki języka jest nazywane we współczesnej metodyce podejściem komunikacyjnym i takie właśnie jest podejście w naszej szkole.

Materiały
Jesteśmy szkołą autorską renomowanego angielskiego wydawnictwa Express Publishing. Od wielu lat wydawnictwo Express Publishing dostarcza nam podręczniki i pomoce naukowe na najwyższym poziomie merytorycznym. Jego bogate materiały (podręczniki, płyty CD, DVD, pomoce wizualne) pozwalają nie tylko skutecznie uczyć języka, ale nauczać z prawdziwą przyjemnością.
Uczniowie korzystający z metody DIRECT uzyskują bezpośredni dostęp do platformy internetowej, a w niej 4000 słówek, 100 dyktand, 650 ćwiczeń 24h na dobę. Platforma jest cały czas na bieżąco uaktualniana.

System ocen
System ocen jest u nas bardzo przejrzysty, logiczny i dla wszystkich taki sam. Wyniki uczniów są przedstawiane rodzicom drogą listowną po zakończeniu każdego semestru. Poza licznymi kartkówkami i sprawdzianami w ciągu semestru, każdy uczeń jest zobowiązany zaliczyć całościowy test semestralny na min. 65%. Tylko taki wynik pozwala na kontynuację nauki na wyższym poziomie.

Od roku szkolnego 2012/13 wzbogacamy kursy dla dzieci i młodzieży o nowoczesną metodę DIRECT, kładącą szczególny nacisk na werbalną komunikację językową.